Visie
Kreatio oogmerk om 'n platform vir selfpubliserende skrywers en digters te skep, en sodoende die stigma dat selfgepubliseerde werk van minderwaardige gehalte is te blus. 

Vision
Kreatio's objective is to create a platform for self-publishing writers and poets, thereby quenching the stigma that self-published work is of an inferior quality. 

Missie
Kreatio bied leiding aan die skrywer om sy/haar manuskrip drukgereed te kry – vanaf die baadjie wat die boek aantrek tot by die inhoud en fynere detail. Kreatio dien as 'n vertoonvenster waarop ontluikende sowel as bekende skrywers en digters blootstelling en erkenning kan geniet. 

Mission
Kreatio offers the writer guidance in order to get his/her manuscript ready for publishing – from the jacket with which the book is dressed in, up to the content and finer details. Kreatio serves as a showcase in which aspiring, as well as established authors and poets can receive exposure and recognition. 

Het jy al ooit aan jou skryftalent as 'n geskenk gedink? Iets wat deel is van wie jý is. Jy het hierdie toegedraaide geskenk ontvang, en iewers in jou lewe het jy dit ontdek en begin oopmaak. Dalk was dit toe jy jou eerste gedig of kortverhaal geskryf het. Mettertyd besef jy dat jy hierdie geskenk met ander moet deel. 

Kreatio bied aan jou die geleentheid om daardie talent te verpak en toe te draai, sodat jy dit as 'n geskenk aan jou lesers kan bied.

Have you ever considered your writing talent to be a gift? A part of who you are? You received this carefully wrapped gift, and somewhere through your life you discovered it, and started unwrapping it. Perhaps it was when you wrote your first poem or short story. In time you came to realise that you must share this gift with others.

Kreatio gives you the opportunity to package that talent so that you can offer it as a gift to your readers.