ONS DIENSTE

Jou skryfwerk is jou geskenk aan die wêreld!

 • Proeflees (die kwaliteit van jou geskenk se inhoud)
 • Redigering (bevorder jou talent met taalvaardigheid)
 • Vertaling (deel jou talent in Afrikaans én Engels)
 • Bladuitleg (professionele en kreatiewe bladuitleg volgens uitgewerstandaard)
 • Saamstel van e-boeke (volgens internasionale standaard)
 • Omslagontwerp (die geskenkpapier waarin jy jou talent toedraai)
 • Blootstelling ('n vertoonvenster vir jou unieke skryfkuns)
 • Ontwikkeling en ontwerp van jou persoonlike webtuiste
 • Visuele poësie (stemkuns, visuele beeld, agtergrondmusiek)
 • Inhoudskryf

Kreatio tree nie as 'n uitgewer of drukker op nie. Ons stap wel die pad van manuskripvoorbereiding saam met die selfpubliserende skrywer/digter. Jy is welkom om 'n drukker van jou keuse te gebruik. Ons voorsien jou van die nodige advies, leiding en dienste om jou boek, bundel of e-boek gepubliseer te kry. Ons beveel Groep 7 Drukkers met groot trots aan. 

OUR SERVICES

Your writing is your gift to the world!

 • Proofreading (the quality of your gift's content)
 • Editing (expand your talent with language skills)
 • Translation (share your talent in Afrikaans and English)
 • Page layout (professional and creative page layout according to publishing standards)
 • Composing of eBooks (according to international standards)
 • Cover design (the wrapping paper in which your talents as a gift are covered)
 • Exposure (a display of your unique writing skills)
 • Development and design of your personal website
 • Visual poetry (voice over, visuals, background music)
 • Content writing

Kreatio does not act as a publisher or printer. We do walk the road with the self-publishing author/poet in order to get the manuscript print ready. You are welcome to use your own choice of publisher. We provide you with the necessary advice, guidance and service in order to get your book, anthology or eBook published on a wide platform. We proudly recommend Groep 7 Printers.